118100.se
Använd min nuvarande position
Tandläkare Michael Riedel

Tandläkare Michael Riedel


Krukmakargatan 36
118 51 STOCKHOLM
08-669 44 25

Företagspresentation

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden.


För att patienter ska ha tillgång till god tandvård, krävs bra förutsättningar och villkor för de företag som ska erbjuda tandvården. Öppenhet, med både priser och kvalitet, är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsmarknad. Öppenhet möjliggör konkurrens på lika villkor, där patienterna fritt kan välja sin tandläkare


Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.


Privattandläkarna arbetar aktivt för:


– Fri prissättning


– Fri etablering


– Ett skydd mot höga kostnader för patienten


– Konkurrens på lika villkor


– Vårdgivarnas villkor


– Patientens fria val av tandläkare

Andra har även sökt efter

Restaurang Matverkstaden

Restaurang Matverkstaden


Storgatan 5 A
871 31 HÄRNÖSAND

Belle Visage Hud &


Storgatan 33
852 30 SUNDSVALL
Pizzeria Pinocchio

Pizzeria Pinocchio


Storgatan 14
871 31 HÄRNÖSAND