118100.se
Använd min nuvarande position
Bygg & Miljöteknik AB

Bygg & Miljöteknik AB


Garvaregatan 10
615 30 VALDEMARSVIK
0123-123 20

Företagspresentation

Om BMT AB


BMT AB skall med minsta möjliga negativa miljöpåverkan bidra till att fastighetsbeståndet blir mer miljö- och energieffektivt samt att brukares exponering av hälsofarliga ämnen minimeras.Genom sanering av miljö- och hälsofarliga ämnen i våra fastigheter lämnar vi ett arv som gynnar samhället nu och i framtiden. Genom enkla och kostnadseffektiva åtgärder ger vi fastigheter bästa tänkbara förutsättningar för ett lågt energiuttag.Bygg & Miljöteknik AB startade sin verksamhet i Värmland 2003 med PCB- och asbestsanering samt miljöinventering. Göran Hargestam tog över bolaget 2007 och sätet flyttades till Östergötland. I samband med ägarskiftet utökades verksamheten till att omfatta även fönsterbyte, balkong-, fasad- och markarbeten, konsulttjänster, mm.Årligen sanerar bolaget ca 100 000 meter PCB-haltig fog och 100 ton asbest samt schaktar ca 5000 m3 PCB-haltiga schaktmassor. Företaget utför fönster- och dörrbyten samt renoverar balkonger och utfackningsväggar. Vi finns etablerade från Dalarna i norr till Skåne i söder sätter alltid människa och natur i första rum. Vi är ödmjuka och öppna för alternativa lösningar inför de uppdrag vi ställs och det är av största vikt att våra kunder känner förtroende för oss då vi inleder ett samarbete. En förutsättning för ett lyckat uppdrag är tydlig och korrekt information till alla inblandade.Vi kommer de närmaste åren att utöka våra tjänster till att omfatta renoveringsarbeten av fasader för att kunna erbjuda ett helhetsåtagande från mark till takfot.Att anlita oss innebär att ni som fastighetsägare eller förvaltare tar ett omfattande ansvar för era fastigheter. Vi tillser att era lokaler blir fria från miljö- och hälsofarliga ämnen på ett så skonfullt sätt som möjligt mot era kunder och vår miljö. Ni får lokaler med ett estetiskt mer tilltalande yttre, bättre inneklimat, lägre energiuttag, nöjdare kunder samt inte minst en lokal med ett högre ekonomiskt värde.


Göran Hargestam, VD

Telefonkontakt

Fax:
0123-123 29

Är du intresserad av företagets tjänster?

Är detta ditt företag?

Andra har även sökt efter

Certego AB

Certego AB


Fyrislundsgatan 68
754 50 UPPSALA
018-56 90 00
Lundegård Camping & Stugby

Lundegård Camping & Stugby


Lundegård 6
387 96 KÖPINGSVIK
0485-827 00
Hotell Trubaduren

Hotell Trubaduren


Västra vägen 17
475 42 HÖNÖ
031-96 96 80