118100.se
Använd min nuvarande position
Företag: 54
Primelog Software AB
Primelog Software AB
www.primelog.se

Kungsgatan 64
111 22 STOCKHOLM
08-238000
1
Handelshögskolan Inst för nationalekonomi med statistik
www.handels.gu.se

Vasagatan 1
411 24 GÖTEBORG
031-7860000
2
Umeå universitet Inst f matematik & matematisk statistik
www.math.umu.se

MIT-huset 3tr
901 87 UMEÅ
090-7865000
3
Lunds universitet Matematikcentrum Matematisk statistik
www.maths.lth.se

Sölvegatan 18
223 62 LUND
046-2228550
4
Uppsala universitet Matematiska institutionen Avd f matematisk statistik
www.uu.se

Lägerhyddsvägen 1 Plan 4
752 37 UPPSALA
018-4713200
5
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper Avd f Matematisk statistik
www.chalmers.se

Campus JohannebergChalmers Tvärgata 3
412 58 GÖTEBORG
031-7721000
6
Karlstads universitet Handelshögskolan Avd f Nationalekonomi & Statistik
www.kau.se

Universitetsgatan 2
656 37 KARLSTAD
054-7001000
7
Linnéuniversitetet Inst f nationalekonomi & statistik
www.lnu.se

Gröndalsvägen 19
392 36 KALMAR
0480-497100
8
Linnéuniversitetet Inst f nationalekonomi & statistik
www.lnu.se

Georg Lückligs väg 4 Hus K
352 52 VÄXJÖ
0480-497100
9
Linköpings kommun Statistik & utredningar
www.linkoping.se

Apotekaregatan 17
582 24 LINKÖPING
013-206473
10