118100.se
Använd min nuvarande position
*
Anneli Samuelsson Arkitektkontor AB

Anneli Samuelsson Arkitektkontor AB


Kom Snart Igen 7
392 31 KALMAR

Företagspresentation

Arkitekt Anneli Samuelsson är ett företag med brett verksamhetsområde som omfattar alla delar från stadsplanering och byggnadsprojektering till inredning och färgsättning. Vi kan erbjuda stor flexibilitet och projektgrupper anpassade för varje nytt projekt. Detta möjliggörs tack vare ett brett kontaktnät med andra företag inom branschen. Genom att arbeta i nätverk har vi möjligheter att åta oss både små och stora projekt.

Kontoret är ett enmansföretag i sin grundform och består av Anneli Samuelsson, arkitekt SAR. Med över 20 års yrkeserfarenhet och gedigen utbildning kan jag garantera hög kvalitet och stort kunnande. Samlad kompetens och mycket erfarenheter har gett kontoret kunskaper från vitt skilda områden.

Vi tror att stor bredd på uppdragen är värdefullt och viktigt för vår utveckling och vårt mål är att trots uppdrag av varierande storlek och karaktär hålla vårt arbetssätt relativt likartat. Projekten skapas i ett lagarbete mellan oss arkitekter och uppdragsgivare, kommunala instanser, entreprenörer, konsulter, hantverkare, materialtillverkare m. fl., där varje projekts unika förutsättningar formar arbete och resultat.

Projektering sker främst i AutoCAD. Digitala presentations- och illustrationsverktyg som bildbehandling i Photoshop och 3D-modellering ingår som naturliga arbetsredskap på kontoret.

Företagsinformation

Företaget har inga omdömen.

Telefonnummer

Klicka på numret för att visa hela

Är du intresserad av företagets tjänster?

Är detta ditt företag?

Andra har även sökt efter

Frisk Arkitektur AB

Frisk Arkitektur AB


Lovisinsgatan 6 A
151 73 SÖDERTÄLJE
08-554 420 50
Landskapsgruppen AB

Landskapsgruppen AB


Torsgatan 5
411 04 GÖTEBORG
031-749 60 00
Leif Carlsson Arkitekt & Bildfirma AB

Leif Carlsson Arkitekt & Bildfirma AB


Tallkrogsvägen 30
122 63 ENSKEDE
070-8854478